Thursday, July 2, 2009

The Lock of LoveTwo Lovers' Point, originally uploaded by Em Dy.

Ang litratong ito ay kuha sa Two Lovers' Point sa Guam, isang tourist attraction na nababalot sa alamat ng dalawang magsingirong. Maraming turistang nagpupunta dito, yung iba'y nagpapakasal pa. Ang jaraniwan ay nagiiwan ng alaala ng kanilang pagmamahal sa pagsabit ng mga kandadong ito sa railing.

This photo was taken at Two Lovers' Point in Guam, a tourist attraction borne out of the legend of a man and woman who fell in love. Many tourists come here, with some even getting married. Many leave a souvenir of their relationship by fastening a lock on the railing.

Taken in Guam in May 2009

------
Tema sa linggong ito ng Litratong Pinoy: Kandado
This week's Litratong Pinoy theme: Lock

Wednesday, July 1, 2009

Rusty DishesDishes, originally uploaded by Em Dy.

Meant only for display. Eating off rusty plates is not a good idea.

Taken April 2008 in Ilocos